Obchodní podmínky platné pro e-shop www.lakylaky.cz

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy firmou Jana Urbanová, která je provozovatelem prodejny (dále jen “prodávající”), a zákazníkem, který uskutečňuje nákup prostřednictvím webových stránek (dále jen “kupující”).
 • 2) E-shop provozuje Jana Urbanová, fyzická osoba se sídlem Saturnova 1332/52, 104 00, Praha - Uhříněves, IČ: 62902806. Firma je zapsaná v Živnostenském rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
 • 3) E-shop je provozován na webových stránkách www.lakylaky.cz, resp e-shop.lakylaky.cz.

II. VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

 • 1) Prodávající odpovídá za dodání zboží objednaného kupujícím prostřednictvím webových stránek.
 • 2) Kupující je odpovědný za úhradu objednaného zboží v rámci doby splatnosti.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 • 1) Objednávka je platná, pokud kupující obdrží e-mailovou zprávu o potvrzení objednávky. Tímto okamžikem je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva.
 • 2) Uzavřená smlouva může být měněna, nebo zrušena pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.
 • 3) Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito Všeobecnými podmínkami v plném rozsahu. Potvrzuje tím, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen a že jim rozumí.
 • 4) Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

IV. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

 • 1) Zboží kupující obdrží po plném zaplacení ceny zboží. Způsob úhrady kupující zvolí při objednávce a je zopakován v Potvrzení objednávky.
 • 2) Způsob dodání objednaného zboží je specifikován při objednávce a zopakován v Potvrzení objednávky.

V. REKLAMACE

 • 1) Kupující má právo službu či zboží zakoupené přes e-shop reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Reklamace musí být uskutečněna písemně (dopisem nebo e-mailem). Musí být jasně uvedeno, že se jedná o reklamaci, a obsahovat jasně specifikované reklamované vady. Reklamace bude vyřízena během třiceti dnů od jejího obdržení prodávajícím.

VI. CENA A PLATBY

 • 1) Cena za produkt či službu (včetně DPH) je spolu s podmínkami produktu uvedena v e-shopu při objednávce.
 • 2) Platbu je možné provést následujícími způsoby:
  a) bankovním převodem – cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání zboží; b) platba při převzetí zboží, tzv. dobírkou;
  c) jiným způsobem specifikovaným v objednávce.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 1) Kupující má právo od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu, do 14 dnů od dodání zboží.
 • 2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou e-mailem nebo dopisem na adresu provozovny: Jana Urbanová, Bělohorská 231/99, 169 00, Praha - Břevnov.
 • 3) V případně, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz, budou peníze zaslány do 14 dnů od doručení výpovědi smlouvy prodávajícímu. Peníze jsou zaslány na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE

 • 1) Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem.
 • 2) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí se zasíláním marketingových nabídek buď e-mailem, dopisem nebo ve formě sms.
 • 3) Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující může odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1) Prodávající má právo Všeobecné podmínky jednostraně měnit nebo doplňovat. Objednáním zboží kupující akceptuje aktuální platné znění Všeobecných podmínek.
 • 2) Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

V Praze dne 15.2.2015